Rural > Urban        


Kyoto, Japan for Booking.com – Oct. Nov. 2015
Osaka, Japan for Expedia – Jul. 2013. Jul. 2014, Sep. 2015
Takayama, Japan for Expedia – Nov. 2014
Hakone, Japan for Expedia – Oct. 2014
Hakodate, Japan for Expedia – Dec. 2014
Okinawa, Japan for Expedia – Jan. 2014, Aug. 2014, Jul. 2015
Mie, Japan for a personal project – May, 2015